Понеділок - П'ятниця - 10:00 - 18:00, Субота - Неділя - Вихідниій

Скан затверджених розцінок

 Архів тарифів

Особливості формування ціни на послуги

Для формування цінової пропозиції нам необхідно знати потрібні об'єми моніторингу:

  • скільки людей буде на квартальному контролі,
  • скільки жінок віком до 45 років (щомісячний моніторинг),
  • який конкретно вид індивідуального дозиметричного контролю (ІДК) потрібен
    (тільки дози всього тіла від гамма та рентгенівського опромінення, чи також оцінка доз на шкіру,
    чи оцінка ефективної дози при використанні захисних фартухів - методом подвійної дозиметрії тощо).

Вартість послуг залежить від

  • періодичності контролю,
  • обсягів контролю (кількості осіб, що контролюються)
  • набору дозиметричних величин, що контролюються.

В залежності від числа осіб, для яких здійснюється індивідуальний дозиметричний контроль, вводяться понижуючі коефіцієнти до вартості вимірювань. Ці коефіцієнти вираховуються за прогресивною шкалою із застосуванням параметрів, наведених у Тарифах.

Для нових клієнтів можливі спеціальні знижки. 
Ми впевнені у тому перший досвід співпраці з нами переконає продовжити роботу на загальних умовах.


Вплив періодичності контролю (тривалості періоду моніторингу) на вартість послуг

При контролі ефективної дози зовнішнього опромінення (дози всього тіла) за базовий період моніторингу прийнято 1 квартал (тобто протягом року здійснюється чотири вимірювання індивідуальної дози за допомогою ТЛД дозиметрів).
Для жінок дітородного віку (до 45 років) Норми радіаційної безпеки НРБУ-97 вимагають контролю неперевищення додаткового ліміту дози – 2 мЗв за будь-які два послідовні місяці. На практиці це означає, що для жінок віком до 45 років має здійснюватись щомісячний контроль індивідуальних доз. Для такого контролю вводиться спеціальна ціна на рівні 2/3 звичайної, тобто при трьох вимірюваннях протягом кварталу плата стягується як за два вимірювання. Натомість, протягом року здійснюється не чотири (як при щоквартальному), а 12 вимірювань дози. 
Таким чином, при розрахунку загальної вартості послуг можна скористатися наступною формулою:

Вартість послуг на рік = Nкварт * Цінакварт * 4 + Nміс * Цінаміс * 12,  де Nкварт - число осіб, що перебувають на щоквартальному контролі, Nміс - число осіб, що перебувають на щомісячному контролі (жінки віком до 45 років), Цінакварт та Цінаміс - відповідні ціни, що враховують кількість осіб, що перебувають на контролі – розраховуються на основі Тарифів з урахуванням загальної чисельності персоналу Nкварт + Nміс.

Як варіант, можливий щомісячний моніторинг усього персоналу (також чоловіків та жінок віком понад 45 років). У такому випадку, вартість одного вимірювання становить 60% від звичайної вартості при щоквартальному контролі і вартість послуг на рік визначатиметься за формулою:

Вартість послуг на рік = N * 0.6* Цінакварт * 12,  де N – загальна кількість персоналу.

Такий варіант є більш зручним якщо переважну частину персоналу складають жінки віком до 45 років.

Вартість різних видів контролю 

В залежності від набору дозиметричних величин та видів випромінювання, що контролюються за допомогою дозиметрів, вводяться коефіцієнти складності – від 1 до 2.25 (див. Тарифи).

Знижка від кількості осіб на контролі вираховується за прогресивною шкалою

Наприклад, якщо кількість осіб на контролі складає 105 (25+25+50+5) осіб, загальна вартість послуг вираховується за наступною формулою з використанням понижуючих коефіцієнтів, наведених у Тарифах
Вартість послуг на рік = Цінакварт * 4 * (25 + 0.9*25 + 0.8*50 + 0.75*5)
У разі застосування кільцевих дозиметрів (окремий вид вимірювань) поруч із контролем ефективних доз всього тіла, такі вимірювання при обчисленні знижки враховуються як додаткові особи на контролі.

Інший, більш практичний, спосіб врахування знижки від кількості осіб на контролі полягає у простому домноженні вартості послуг на рік без врахування знижки на відповідний понижуючий коефіцієнт k (N), заздалегідь розраховані значення якого містяться у Таблиці понижуючих коефіцієнтів:

Вартість послуг на рік зі знижкою = k (N) * Вартість послуг на рік без знижки

де N – загальна кількість персоналу плюс кількість персоналу, що отримуює контроль за допомогою кільцевих дозиметрів.

При застосуванні такого способу значення понижуючого коефіцієнту округлюються до трьох знаків, а результуюча вартість одного вимірювання (з урахуванням знижки від кількості осіб на контролі) – до копійок.

Умови надання послуг

Послуги надаються на основі двосторонніх договорів.  Мінімальна сума договору – 10 тисяч грн. на рік, незалежно від кількості осіб, що перебувають на дозиметричному контролі. Звіти про результати контролю надсилаються замовнику із періодичністю, що визначається періодом моніторингу (щомісячно або щоквартально).  

За бажанням Замовника можливе отримання звітів у електронній формі шляхом їх завантаження через електронний кабінет користувача послуг ІДК на нашому сайті. Після надійної ідентифікації, доступ до звітів отримує особа, відповідальна за ІДК, яку призначає Замовник.


 

Контакти

Адреса
м. Київ, вулиця Юрія Іллєнка (Мельникова), 53
Карта проїзду   
Телефон
+38 (044) 489 3414
E-mail
dose@leed1.kiev.ua